CÒDIGS LIMITACIONS

ANNEX I
Codis comunitaris harmonitzats

01 Correcció i protecció de la visió:

 • 01.01 Ulleres.
 • 01.02 Lent o lents de contacte.
 • 01.03 Vidre de protecció.
 • 01.04 Lent opaca.
 • 01.05 Recobriment de l’ull.
 • 01.06 Ulleres o lents de contacte.

02 Pròtesi auditiva/ajuda a la comunicació:

 • 02.01 Pròtesi auditiva d’una oïda.
 • 02.02 Pròtesi auditiva de les dues oïdes.

03 Pròtesi/ortesi de l’aparell locomotor:

 • 03.01 Pròtesi/ortesi dels membres superiors.
 • 03.02 Pròtesi/ortesi dels membres inferiors.

05 Limitacions (subcodi obligatori, conducció amb restriccions per causes mèdiques):>

 • 05.01 Limitació a conducció diürna (per exemple, des d’una hora després de l’alba fins a una hora abans del vespre).
 • 05.02 Limitació de conducció en el radi de.... km del lloc de residència del titular, o dins de la ciutat o regió.
 • 05.03 Conducció sense passatgers.
 • 05.04 Conducció amb una limitació de velocitat de.... km/h.
 • 05.05 Conducció autoritzada únicament en presència del titular d’un permís de conducció.
 • 05.06 Sense remolc.
 • >
 • 05.07 Conducció no permesa en autopista.
 • 05.08 Exclusió de l’alcohol.

10 Transmissió adaptada:

 • 10.01 Transmissió manual.
 • 10.02 Transmissió automàtica.
 • 10.03 Transmissió accionada electrònicament.
 • 10.04 Palanca de canvis adaptada.
 • 10.05 Sense caixa de canvis secundària.

15 Embragatge adaptat:

 • 15.01 Pedal de l’embragatge adaptat.
 • 15.02 Embragatge manual.
 • 15.03 Embragatge automàtic.
 • 15.04 Separació davant del pedal de l’embragatge/pedal abatible/extraïble.

20 Mecanismes de frenada adaptats:

 • 20.01 Pedal del fre adaptat.
 • 20.02 Pedal del fre engrandit.
 • 20.03 Pedal del fre accionat pel peu esquerre.
 • 20.04 Pedal del fre que encaixa en la sola del calçat.
 • 20.05 Pedal del fre amb inclinació.
 • 20.06 Fre de servei manual (adaptat).
 • 20.07 Utilització màxima del fre de servei reforçat.
 • 20.08 Utilització màxima del fre d’emergència integrat en el fre de servei.
 • 20.09 Fre d’estacionament adaptat.
 • 20.10 Fre d’estacionament accionat elèctricament.
 • 20.11 Fre d’estacionament (adaptat) accionat pel peu.
 • 20.12 Separació davant del pedal del fre/pedal abatible/extraïble.
 • 20.13 Fre accionat pel genoll.
 • 20.14 Fre de servei accionat elèctricament.

25 Mecanismes d’acceleració adaptats:

 • 25.01 Pedal de l’accelerador adaptat.
 • 25.02 Pedal de l’accelerador que encaixa en la sola del calçat.
 • 25.03 Pedal de l’accelerador amb inclinació.
 • 25.04 Accelerador manual.
 • 25.05 Accelerador de genoll.
 • 25.06 Servoaccelerador (electrònic, pneumàtic, etc.).
 • 25.07 Pedal de l’accelerador a l’esquerra del pedal del fre.
 • 25.08 Pedal de l’accelerador a l’esquerra.
 • 25.09 Separació davant del pedal de l’accelerador/pedal abatible/extraïble.

30 Mecanismes combinats de frenada i d’acceleració adaptats:

 • 30.01 Pedals paral·lels.
 • 30.02 Pedals al mateix nivell (o gairebé).
 • 30.03 Accelerador i fre lliscants.
 • 30.04 Accelerador i fre lliscants i amb ortesi.
 • 30.05 Pedals de l’accelerador i fre abatibles/extraïbles.
 • 30.06 Pis elevat.
 • 30.07 Separació al costat del pedal del fre.
 • 30.08 Separació per a pròtesi al costat del pedal del fre.
 • 30.09 Separació davant dels pedals de l’accelerador i del fre.
 • 30.10 Suport per al taló/per a la cama.
 • 30.11 Accelerador i fre accionats elèctricament.

35 Dispositius de comandaments adaptats (interruptors dels fars, rentaparabrises, clàxon, intermitents, etc):

 • 35.01 Dispositius de comandament accionables sense alterar la conducció ni el control.
 • 35.02 Dispositius de comandament accionables sense descuidar el volant ni els accessoris (de pom, de forquilla, etc).
 • 35.03 Dispositius de comandament accionables sense descuidar el volant ni els accessoris (de pom, de forquilla, etc.) amb la mà esquerra.
 • 35.04 Dispositius de comandament accionables sense descuidar el volant ni els accessoris (de pom, de forquilla, etc.) amb la mà dreta.
 • 35.05 Dispositius de comandament accionables sense descuidar el volant ni els accessoris (de pom, de forquilla, etc.) ni els mecanismes combinats d’acceleració i frenada.

40 Direcció adaptada:

 • 40.01 Direcció assistida convencional.
 • 40.02 Direcció assistida reforçada.
 • 40.03 Direcció amb sistema auxiliar.
 • 40.04 Columna de direcció allargada.
 • 40.05 Volant ajustat (volant de secció més gran o més gruixuda, volant de diàmetre reduït, etc.).
 • 40.06 Volant amb inclinació.
 • 40.07 Volant vertical.
 • 40.08 Volant horitzontal.
 • 40.09 Conducció accionada amb el peu.
 • 40.10 Direcció alternativa ajustada (accionada per palanca, etc.).
 • 40.11 Pom en el volant.
 • 40.12 Volant amb ortesi de la mà.
 • 40.13 Amb ortesi tenòdesi.
 • 42 Retrovisor(s) adaptat(s):
 • 42.01 Retrovisor lateral exterior (esquerre o dret).
 • 42.02 Retrovisor exterior implantat a l’aleta.
 • 42.03 Retrovisor interior suplementari per controlar el trànsit.
 • 42.04 Retrovisor interior panoràmic.
 • 42.05 Retrovisor per evitar el punt cec.
 • 42.06 Retrovisor(s) exterior(s) accionable(s) elèctricament.
  43 Seient del conductor adaptat:
 • 43.01 Seient del conductor a una altura adequada per a la visió i a una distància normal del volant i el
  pedal.
 • 43.02 Seient del conductor ajustat a la forma del cos.
 • 43.03 Seient del conductor amb suport lateral per millorar l’estabilitat en posició asseguda.
 • 43.04 Seient del conductor amb recolzabraços.
 • 43.05 Seient del conductor lliscant amb gran recorregut.
 • 43.06 Cinturons de seguretat adaptats.
 • 43.07 Cinturó de subjecció en quatre punts.
  44 Adaptacions de la motocicleta (subcodi obligatori):
 • 44.01 Fre de mà únic.
 • 44.02 Fre (ajustat) accionat amb la mà (roda davantera).
 • 44.03 Fre (ajustat) accionat amb el peu (roda del darrere).
 • 44.04 Maneta d’acceleració (ajustada).
 • 44.05 Transmissió i embragatge manuals (ajustats).
 • 44.06 Retrovisor(s) ajustat(s).
 • 44.07 Comandaments (ajustats) (intermitents, llum de fre,...).
 • 44.08 Altura del seient ajustada per permetre al conductor arribar al terra amb els dos peus en posició asseguda.
  45 Únicament motocicletes amb sidecar.
  50 Limitat a un vehicle/un número de xassís específic (número d’identificació del vehicle, NIV).
  51 Limitat a un vehicle/matrícula específics (número de registre del vehicle, NRV).
  70 Bescanvi del permís n1... expedit per.... (símbol EU/ONU, si es tracta d’un país tercer); exemple: 70.0123456789.CH).
  71 Duplicat del permís núm.... (símbol EU/ONU, si es tracta d’un país tercer); exemple:
  71.987654321.AND).
  72 Limitat als vehicles de categoria A amb una cilindrada màxima de 125 cc i una potència màxima d’11
  kW (A1).
  73 Limitat als vehicles de categoria B, de tipus tricicle o quadricicle de motor (B1).
  74 Limitat als vehicles de categoria C la massa màxima autoritzada dels quals no sobrepassi els 7.500 kg
  (C1).
  75 Limitat als vehicles de categoria D amb un màxim de 16 seients, sense comptar el del conductor
  (D1).
  76 Limitat als vehicles de categoria C la massa màxima autoritzada dels quals no sobrepassi els 7.500 kg
  (C1), amb un remolc la massa màxima autoritzada del qual passi dels 750 kg, a condició que la
  massa màxima autoritzada del conjunt així format no excedeixi els 12.000 kg i que la massa màxima
  autoritzada del remolc no excedeixi la massa en buit del vehicle tractor. (C1+E).
  77 Limitat als vehicles de categoria D amb un màxim de 16 seients, sense comptar el del conductor (D1),
  amb un remolc la massa màxima autoritzada del qual passi de 750 kg amb la condició que:
  a) la massa màxima autoritzada del conjunt així format no excedeixi els 12.000 kg, la massa màxima
  autoritzada del remolc no excedeixi la massa en buit del vehicle tractor, i
  b) el remolc no s’utilitzi per al transport de persones (D1+E).
  78 Limitat a vehicles amb transmissió automàtica (Directiva 91/439/CEE, annex II, 8.1.1., 2 i annex VII,
  apartat A), paràgraf 4, del Reglament general de conductors).
  79 (...) Limitat als vehicles que compleixen les prescripcions indicades entre parèntesis en el marc de
  l’aplicació de l’apartat 1 de l’article 10 de la Directiva.
  90.01: a l’esquerra.
  90.02: a la dreta.
  90.03: esquerra.
  90.04: dreta.
  90.05: mà.
  90.06: peu.
  90.07: utilitzable.
  95 Conductor titular del CAP que satisfà l’obligació d’aptitud professional que preveu l’article 3 de la
  Directiva 2003/59/CE, vàlid fins al … (per exemple: 95.01.01.2012).
  ANNEX II
  Codis nacionals
  Codis Subcodis Signifi cat
  101 Aplicable al permís de les classes D1 i D. Limitat a la conducció d’autobusos en trajectes de curt recorregut
  pels quals s’entén els trajectes el radi d’acció dels quals no sigui superior a 50 quilòmetres al
  voltant del punt en què es trobi normalment el vehicle (article 7.2 del Reglament general de conductors).
  102 Permís o llicència de conducció la vigència del qual ha estat prorrogada dins el termini de quatre anys,
  comptat des de la data en què va caducar (article 17.3, incís primer, del Reglament general de conductors).
  103 Permís o llicència de conducció obtingut després d’haver transcorregut quatre anys des que va caducar
  el seu període de vigència (article 17.3, incís final, del Reglament general de conductors).
  Suplement núm. 1 Dissabte 1 gener 2005 7
  104 Permís o llicència de conducció obtinguts o prorrogats per un període de vigència inferior al normal
  establert:
  1 Per període de fins a un any.
  2 Per període de més d’un any i no superior a dos.
  3 Per període de més de dos anys i no superior a tres.
  4 Per període de més de tres anys i no superior a quatre.
  5 Per període de més de quatre anys i no superior a cinc.
  6 Per període de més de cinc anys i inferior a deu.
  105 Velocitat màxima limitada, per causes administratives, a:
  1 70 quilòmetres per hora.
  2 80 quilòmetres per hora.
  3 90 quilòmetres per hora.
  4 100 quilòmetres per hora.
  106 Data de primera expedició del permís. Exemple: 106.1. (16.7.72):
  1 Permís nou, per haver-se sol·licitat la seva pròrroga fora de termini.
  2 Bescanvi de permís militar.
  3 Bescanvi de permís estranger.
  171 Duplicat de permís o llicència de conducció:
  1 Duplicat per pèrdua.
  2 Duplicat per deteriorament.
  3 Duplicat per sostracció.
  4 Duplicat per variació de dades.
  200 Annex al permís o llicència de conducció. El titular ha de portar un document expedit per la Prefectura
  Provincial de Trànsit en el qual figuren les condicions d’utilització del vehicle.
  201 Annex al permís o llicència de conducció. El permís o la llicència no són vàlids sense un document en
  el qual figuri el text de la resolució que determina els períodes de temps en què s’ha de complir la
  sanció de suspensió de l’autorització.
  Codis Subcodis Signifi cat
  21393 CORRECCIÓ d’errades a l’Ordre INT/3425/2004,
  de 7 d’octubre, per la qual es determinen els
  municipis als quals són aplicables les mesures
  que preveu el Reial decret llei 6/2004, de 17 de
  setembre, pel qual s’adopten mesures urgents
  per reparar els danys causats pels incendis i
  les inundacions esdevinguts a les comunitats
  autònomes d’Aragó, Catalunya, Andalusia, La
  Rioja, Comunidad Foral de Navarra i Comunitat
  Valenciana. («BOE» 306, de 21-12-2004.)
  Havent observat errades en el text de l’Ordre/INT/3425/2004,
  de 7 d’octubre, per la qual es determinen els municipis als
  quals són aplicables les mesures que preveu el Reial
  decret llei 6/2004, de 17 de setembre, pel qual s’adopten
  mesures urgents per reparar els danys causats pels incendis
  i les inundacions esdevinguts a les comunitats autònomes
  d’Aragó, Catalunya, Andalusia, La Rioja, Comunitat
  Foral de Navarra i Comunitat Valenciana, publicada en
  el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 257, de 25 d’octubre,
  i en el suplement en català núm. 21, d’1 de novembre de
  2004, es procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes
  referides a la versió en llengua catalana:
  A la pàgina 3132, columna primera, annex, província
  de Tarragona, tercera línia, on diu: «d’Enveja; Vinyols i
  Arcs», ha de dir: «d’Enveja; Vila-seca; Vinyols i els Arcs».
  A la pàgina 3132, columna primera, annex, província
  de Saragossa, línia catorzena, on diu: «Codees», ha de dir:
  «Chodes», i a la línia quinzena de la mateixa província, on
  diu: «Consuenda», ha de dir: «Cosuenda».
  A la pàgina 3132, columna segona, annex, província
  de Castelló de la Plana, línia primera, on diu: «Alfondegilla;
  Almenara; Alquerías del Niño Perdido», ha de dir:
  «Alfondegilla; Almassora; Almenara; Alquerías del Niño
  Perdido».
  A la pàgina 3132, columna segona, annex, província
  de València, línia quarta, on diu: «Benifairó de les Valls;
  Benisanó; Bétera; Burjassot», ha de dir: «Benifairó de les
  Valls; Benisanó; Bétera; Bonrepòs i Mirambell;
  Burjassot».
  CAP DE L’ESTAT
  21421 LLEI 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris
  comercials. («BOE» 307, de 22-12-2004.)
  JUAN CARLOS I
  REI D’ESPANYA
  A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
  Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
  següent i jo la sanciono.
  EXPOSICIÓ DE MOTIUS
  La definició dels horaris comercials ha constituït en tot
  moment una peça d’especial sensibilitat en la regulació

Additional information