Psicologia

Podologia

Monvital

Centre Mèdic Monvital neix com a Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) amb l'objectiu d'avaluar les condicions psicofísiques per a l'obtenció i renovació del permís de conduir i per a l'obtenció i renovació de la llicència d'armes; sense perjudici de la realització de tot tipus de reconeixements i certificats mèdics. Actualment, oferim una sèrie d'especialitats mèdiques que donen resposta a la demanda detectada en aquesta població i a les seves rodalies:

Analítiques

M. Esportiva

Medicina General

Certificats Mèdics

Psicologia

Homeopatia

01234567

Psicologia Adults

Davant de situacions que ens resulten conflictives o angoixants la psicoteràpia ens ajuda a potenciar aquells recursos que tenim per fer front a la situació.

D’aquesta manera podem atendre:

-         Trastorns de l’estat d’ànim: depressió, ansietat, por excessiva, estrès.

-         Crisis vitals o personals.

-         Dols per mort o separació.

Durant les primeres sessions es realitza una avaluació psicològica per poder entendre millor el què està passant. Quan millorem la comprensió podem establir uns objectius i amb el tractament psicoterapèutic aconseguir:

-         Millorar l’estat d’ànim.

-         Resoldre conflictes.

-         Superar dols i separacions.

-         Augmentar l’autoestima.

-         Millorar o actualitzar recursos personals.

-         Trobar noves solucions.