Psicologia

Psicopedagogia

Aquest servei s’ofereix per aquells infants que presenten dificultats en àrees específiques de l’aprenentatge:

 

- Lecto-escriptura ( dislèxia, dificultats en la velocitat o la comprensió lectora, disgrafia ).

- Discalcúlia, dificultats en l'aprenentatge de le matemàtiques.

- Motricitat fina.

- Atenció, concentració i memòria ( trastorn d’atenció amb o sense hiperactivitat ).

- Estratègies i tècniques d’aprenentatge.

- Motivació.

 

Primer cal fer una avaluació psicopedagògica per poder establir el tractament, és a dir, treballar específicament les deshabilitats per potenciar-les o reeducar-les.

Sovint els nens amb dificultats d’aprenentatge també presenten malestar emocional ( tristesa, angoixa, baixa autoestima, alteracions conductuals...). Per això és important atendre també la part afectiva d’aquests infants.

Cal treballar conjuntament amb la família i l’escola per poder establir objectius i fer el seguiment, pel que es fa necessari mantenir entrevistes amb el tutor o tutora de l’infant.