Psicologia

Podologia

Monvital

Centre Mèdic Monvital neix com a Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) amb l'objectiu d'avaluar les condicions psicofísiques per a l'obtenció i renovació del permís de conduir i per a l'obtenció i renovació de la llicència d'armes; sense perjudici de la realització de tot tipus de reconeixements i certificats mèdics. Actualment, oferim una sèrie d'especialitats mèdiques que donen resposta a la demanda detectada en aquesta població i a les seves rodalies:

Analítiques

M. Esportiva

Medicina General

Certificats Mèdics

Psicologia

Homeopatia

01234567

Psicopedagogia

Aquest servei s’ofereix per aquells infants que presenten dificultats en àrees específiques de l’aprenentatge:

 

- Lecto-escriptura ( dislèxia, dificultats en la velocitat o la comprensió lectora, disgrafia ).

- Discalcúlia, dificultats en l'aprenentatge de le matemàtiques.

- Motricitat fina.

- Atenció, concentració i memòria ( trastorn d’atenció amb o sense hiperactivitat ).

- Estratègies i tècniques d’aprenentatge.

- Motivació.

 

Primer cal fer una avaluació psicopedagògica per poder establir el tractament, és a dir, treballar específicament les deshabilitats per potenciar-les o reeducar-les.

Sovint els nens amb dificultats d’aprenentatge també presenten malestar emocional ( tristesa, angoixa, baixa autoestima, alteracions conductuals...). Per això és important atendre també la part afectiva d’aquests infants.

Cal treballar conjuntament amb la família i l’escola per poder establir objectius i fer el seguiment, pel que es fa necessari mantenir entrevistes amb el tutor o tutora de l’infant.