CERTIFICATS MÈDICS

Podologia

Monvital

Centre Mèdic Monvital neix com a Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) amb l'objectiu d'avaluar les condicions psicofísiques per a l'obtenció i renovació del permís de conduir i per a l'obtenció i renovació de la llicència d'armes; sense perjudici de la realització de tot tipus de reconeixements i certificats mèdics. Actualment, oferim una sèrie d'especialitats mèdiques que donen resposta a la demanda detectada en aquesta població i a les seves rodalies:

Analítiques

M. Esportiva

Medicina General

Certificats Mèdics

Psicologia

Homeopatia

01234567

Realitzem revisions mèdiques i psicològiques per als diferents certificat mèdic oficials:
Certificats Mèdics

  • Salut laboral (treball)
  • Oposicions
  • Clubs esportius
  • Residència
  • Beques
  • Viatges a l'estranger
  • Adopció
  • Altres

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • DNI/NIE
  • Certificat Mèdic Oficial (es venen a l'estanc)

Additional information