CERTIFICATS MÈDICS

Realitzem revisions mèdiques i psicològiques per als diferents certificat mèdic oficials:
Certificats Mèdics

  • Salut laboral (treball)
  • Oposicions
  • Clubs esportius
  • Residència
  • Beques
  • Viatges a l'estranger
  • Adopció
  • Altres

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • DNI/NIE
  • Certificat Mèdic Oficial (es venen a l'estanc)

Additional information