CERTIFICATS MÈDICS

Podologia

Monvital

Centre Mèdic Monvital neix com a Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) amb l'objectiu d'avaluar les condicions psicofísiques per a l'obtenció i renovació del permís de conduir i per a l'obtenció i renovació de la llicència d'armes; sense perjudici de la realització de tot tipus de reconeixements i certificats mèdics. Actualment, oferim una sèrie d'especialitats mèdiques que donen resposta a la demanda detectada en aquesta població i a les seves rodalies:

Analítiques

M. Esportiva

Medicina General

Certificats Mèdics

Psicologia

Homeopatia

01234567

A Monvital realitzem el certificat mèdic necessàri per a l'obtenció i renovació dels tipus de llicències d'armes:

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • DNI/NIE
  • Fotografia de carnet

  • M: Llicència d'armes per recinte tancat i específic amb acompanyant amb llicència d'armes tipus L.
  • L: LLicència d'armes (caçadors, deportistes, etc.)
  • S: Seguretat privada

Una vegada superada la revisió mèdica, hauràs d'entregar el certificat a l'Armería o a la Guardia Civil per a procedir a la renovació de la teva llicència.

Additional information