CERTIFICATS MÈDICS

A Monvital realitzem el certificat mèdic necessàri per a l'obtenció i renovació dels tipus de llicències d'armes:

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • DNI/NIE
  • Fotografia de carnet

  • M: Llicència d'armes per recinte tancat i específic amb acompanyant amb llicència d'armes tipus L.
  • L: LLicència d'armes (caçadors, deportistes, etc.)
  • S: Seguretat privada

Una vegada superada la revisió mèdica, hauràs d'entregar el certificat a l'Armería o a la Guardia Civil per a procedir a la renovació de la teva llicència.

Additional information