CERTIFICATS MÈDICS

Podologia

Monvital

Centre Mèdic Monvital neix com a Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) amb l'objectiu d'avaluar les condicions psicofísiques per a l'obtenció i renovació del permís de conduir i per a l'obtenció i renovació de la llicència d'armes; sense perjudici de la realització de tot tipus de reconeixements i certificats mèdics. Actualment, oferim una sèrie d'especialitats mèdiques que donen resposta a la demanda detectada en aquesta població i a les seves rodalies:

Analítiques

M. Esportiva

Medicina General

Certificats Mèdics

Psicologia

Homeopatia

01234567

En el nostre centre oferim la revisió mèdica i psicològica per a tot tipus de permisos nàutics:

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • DNI/NIE
  • Fotografia de carnet
  • Autorització Federativa TITULÍN.
  • Patró de moto nàutica C.
  • Patró de moto nàutica B.
  • Patró de moto nàutica A.
  • PNB Patró de navegació nàutica.
  • PER Patró d'embarcacions recreatives.
  • PY Patró de iot.
  • CY Capità de iot.

Additional information