PERMISOS DE CONDUIR

Com renovar el permís de conduir?

1- Vine a Monvital amb el teu DNI, passaport o document acreditatiu de identidat i el permís de conduir. Pots venir en qualsevol moment, sense necessitat de cita prèvia.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • DNI/NIE
  • Permís de conduir
  • No portar fotografia
    (la fem amb web-cam).

TRÀMIT
TELEMÀTIC I GRATUÏT.

2- Una vegada passada la revisió mèdica per verificar que reuneixes les aptituds psicofísiques necessàries per la classe de permís que solicites, t'entregarem una autorització provisional vàlida durant 90 dies.

3- A continuació, remetirem tota la documentació, junt amb el certificat mèdic, a La Campana - Jefatura de Tráfico de Barcelona (DGT) - i en unes setmanes rebràs el permís definitiu per correu ordinari al teu domicili.

Additional information