PERMISOS DE CONDUIR

Podologia

Monvital

Centre Mèdic Monvital neix com a Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) amb l'objectiu d'avaluar les condicions psicofísiques per a l'obtenció i renovació del permís de conduir i per a l'obtenció i renovació de la llicència d'armes; sense perjudici de la realització de tot tipus de reconeixements i certificats mèdics. Actualment, oferim una sèrie d'especialitats mèdiques que donen resposta a la demanda detectada en aquesta població i a les seves rodalies:

Analítiques

M. Esportiva

Medicina General

Certificats Mèdics

Psicologia

Homeopatia

01234567

Com renovar el permís de conduir?

1- Vine a Monvital amb el teu DNI, passaport o document acreditatiu de identidat i el permís de conduir. Pots venir en qualsevol moment, sense necessitat de cita prèvia.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • DNI/NIE
  • Permís de conduir
  • No portar fotografia
    (la fem amb web-cam).

TRÀMIT
TELEMÀTIC I GRATUÏT.

2- Una vegada passada la revisió mèdica per verificar que reuneixes les aptituds psicofísiques necessàries per la classe de permís que solicites, t'entregarem una autorització provisional vàlida durant 90 dies.

3- A continuació, remetirem tota la documentació, junt amb el certificat mèdic, a La Campana - Jefatura de Tráfico de Barcelona (DGT) - i en unes setmanes rebràs el permís definitiu per correu ordinari al teu domicili.

Additional information