CERTIFICATS MÈDICS

Podologia

Monvital

Centre Mèdic Monvital neix com a Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) amb l'objectiu d'avaluar les condicions psicofísiques per a l'obtenció i renovació del permís de conduir i per a l'obtenció i renovació de la llicència d'armes; sense perjudici de la realització de tot tipus de reconeixements i certificats mèdics. Actualment, oferim una sèrie d'especialitats mèdiques que donen resposta a la demanda detectada en aquesta població i a les seves rodalies:

Analítiques

M. Esportiva

Medicina General

Certificats Mèdics

Psicologia

Homeopatia

01234567

La llei exigeix què, per a l'obtenció de l'habilitació i en tot moment per la prestació de serveis, els vigilants de seguretat han de tenir les aptituds físiques i psíquiques necessàries

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • DNI/NIE

per a exercir les seves funcions. L´objectiu del reconeixement mèdic es sometre a qui preten obtenir o prorrogar la seva habilitació corresponent a proves físiques I psicològiques per a descartar limitació o impediment per descartar situacions de
risc.

 
 

Additional information