ASSESSORAMENT NUTRICIONAL INTEGRATIU I PSICONEUROIMMUNOLOGIA CLÍNICA


  • ALIMENTACIÓ I CANVI D’HÀBITS
  • DESAJUSTOS DIGESTIUS, HORMONALS I DEL SISTEMA IMMUNITARI
  • PÈRDUA DE PES SALUDABLE

Servei personalitzat adaptat a les teves necessitats


La mirada integrativa de la salut ens permet mirar a les persones des d’una perspectiva global; connectant cada un dels sistemes que la formen i complementant la fisiologia humana amb altres aspectes essencials de la vida: l’alimentació, l’estil de vida, l’exercici físic i el benestar emocional.

Mitjançant l’educació nutricional, podem assolir nous hàbits en el dia a dia que ens ajudin a menjar d’una manera saludable i equilibrada, adaptar l’alimentació a les nostres necessitats concretes, o bé aconseguir una pèrdua de pes saludable que perduri en el temps.

Sovint, però, la presència de desajustos que tenen com a eix principal el desequilibri del sistema digestiu i que manifesten símptomes cada vegada més comuns (inflor de panxa, males digestions, estrenyiment, falta d’energia, cremor d’estómac, intoleràncies alimentàries, etc.), interfereixen en el procés i mermen considerablement la qualitat de vida de les persones.

Amb la cohesió entre la nutrició i la psiconeuroimmunologia clínica, oferim eines per resoldre aquests desequilibris des de l’arrel, acompanyant a la persona en un procés de canvi d’hàbits personalitzat que l’ajudi a trobar millora.