Psicologia

Psicologia Adults

Davant de situacions que ens resulten conflictives o angoixants la psicoteràpia ens ajuda a potenciar aquells recursos que tenim per fer front a la situació.

D’aquesta manera podem atendre:

-         Trastorns de l’estat d’ànim: depressió, ansietat, por excessiva, estrès.

-         Crisis vitals o personals.

-         Dols per mort o separació.

Durant les primeres sessions es realitza una avaluació psicològica per poder entendre millor el què està passant. Quan millorem la comprensió podem establir uns objectius i amb el tractament psicoterapèutic aconseguir:

-         Millorar l’estat d’ànim.

-         Resoldre conflictes.

-         Superar dols i separacions.

-         Augmentar l’autoestima.

-         Millorar o actualitzar recursos personals.

-         Trobar noves solucions.